В

настоящата фаза на технологичната революция иновациите са част от ежедневието на хората. Непрекъснато чуваме за напредъка, който се случва в различните сектори на науката и технологиите. Рядко чуваме обаче за развитие и иновации в образованието, особено в ранните години на обучение. Традиционното образование е свързано по-скоро с наизустяване, липсва идеята за критично мислене. Осъзнавайки тази празнина в обучението, изследователите в областта на образованието се насочват към един нов подход, наречен STEM. STEM образованието е промяна на концепцията в ранното обучение и има за цел да запази любопитството и гениалността на децата непокътнати през годините на растеж.

STEM означава наука, технологии, инженерство и математика (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Това е метод на обучение, при който предметите се преподават съгласувано, вместо изолирано. Той поставя в основата на ученето опита, превръщайки ги в активни учещи от пасивни слушатели.

STEM насърчава децата да експериментират, да правят грешки и да се учат от собствен опит, за да постигнат правилни резултати, вместо да разчитат на това, което се казва в учебника. Критичното мислене, логическият анализ, проучването и обучението, базирано на проекти, са ключовите камъни в STEM образованието. Този подход засилва любопитството на децата, правейки учебния процес забавен, подходящ и вечен.

Това е промяна от конструкцията на традиционното образование, в което жизнено липсва практическия опит, към обучение, което е много по-адекватно и по-задълбочено. Основен недостатък на изолираното обучение е, че често учениците не са в състояние да приложат научените концепции към действителни проблеми. Това, което е задължително да се разбере, е как преподаваните концепции са свързани с реалния свят и как изучаването им ще помогне на децата да решават ежедневните си проблеми. Играенето на настолни игри, смесването на математика с изкуства и модели от заобикалящата среда може да повиши разбирането и интереса на детето към предмета, вместо да предизвиква безпокойство.

Кога да се въведе STEM обучение за деца?

Базираното на STEM обучение за деца може и трябва да започне още на двегодишна възраст. В ранните години мозъкът на детето към знанието е като гъба към водата. Темпото на учене на децата през първите 5 години е безпрецедентно и не може да бъде същото никога в живота. Изследванията показват, че малките деца, тръгвайки на училище, вече притежават достатъчно познания за заобикалящия свят и могат да мислят различно. Те са любопитни учещи и имат свои собствени умения за разсъждение. Укрепването на тези вродени способности трябва да започне на най-ранно ниво, вместо да го запазва за по-късни години.

До осемгодишна възраст повечето деца развиват своя интерес към технологиите, но рядко се случва преходът от потребителско към новаторско мислене. Това се дължи предимно на факта, че образователната система набляга повече на ученето наизуст и оценяването на изпитите, премахвайки изцяло фокуса от отдаването на различно мислене и преподаване чрез преживяване.

Преди няколко години НАСА в сътрудничество с изследователи разработва тест за измерване на нивото на гениалност. Тестът е толкова прост, че може да се приложи към всяка възрастова група, като се започне от 4 до 5 години. Резултатите са изумителни:

Тестът ясно показва, че 98% от децата се раждат гении, докато процентът пада до 2% при възрастните. Каквито и забележителни иновации да се случват по света днес, всичко се дължи на тези 2% пораснали гении. Останалата част от населението просто възпроизвежда, изучава или използва иновациите.

Малките деца постигат висок резултат в теста на НАСА, поради новаторското им и различно въображение. Докато растат, въображението става конвергентно, което в крайна сметка води до спад в интелигентността. Малките деца наблюдават, експериментират и правят неща, за да адаптират средата, което поддържа ефективността им на учене висока.

Този процес е възпрепятстван, когато се запознаят с традиционния метод на учене наизуст. Ние не трябва да контролираме естествения процес на учене на децата, а да ги мотивираме да мислят, да си въобразяват, да създават, да имат собствен опит и да стигат до свои изводи.

STEM образованието е по-скоро основан на запитване подход, при който се учи чрез експерименти и STEM дейности. Децата са мотивирани да задават множество въпроси, за да разберат задълбочено концепцията.

Повечето учители обаче не се чувстват комфортно с преподаване на наука или математика по интердисциплинарен начин и им е трудно да поемат този вид образование. Самите те се нуждаят от ресурси или обучение, което да им помогне да започнат преподаване на STEM и да отговорят на въпросите на любопитните умове от тази възрастова група.

Как може да се случи STEM обучението у дома?

Децата прекарват повече от 80% от будните си часове у дома или под влиянието на семейството и приятелите си. Излишно е да казваме, че има голямо значение как ще прекарат това време качествено. Родителите играят основна роля в оформянето на учебния процес. По-важното е, че те познават уменията, интересите и мотивационните фактори на детето си. Домът със своята неформална обстановка и по-високо ниво на комфорт предлага изключителна възможност за практическо обучение, базирано на STEM. Децата се радват да учат много повече, когато родителите им проявяват равен интерес и участват в процеса. Това ги прави супер уверени и комуникативни, което повишава когнитивните им умения.

Все повече водещи развити нации по света осъзнават значението на обучението по STEM за децата в ранните години. Те смятат, че ранното STEM образование е от решаващо значение за икономическото развитие и очакват то да бъде основен фактор, който да води глобалната конкуренция напред. Сред тях са САЩ, Сингапур, Скандинавските страни, Индия, Великобритания, Канада, Австралия и Япония.

STEM образованието преминава отвъд трансфера на знания. Обучението на учениците по този начин насърчава критичното мислене и уменията за решаване на проблеми, творчеството и сътрудничеството, и установява връзки между училището и работното място, общността и глобалната икономика.

Tекст: Krokito.bg 
по материали от www.kidpillar.com

 

TOP