Земната ябълка на Мартин Бехайм

    🌍  Най-старият оцелял глобус в света

M

артин Бехайм, опитен търговец на платове, прекарва голяма част от живота си в Португалия. През 1488 година се жени за дъщерята на своя приятел Йос ван Хуртер, фламандец на португалска служба, и се преселва на Азорите. Този брак позволява на Бехайм да се приближи до кралския двор и възможността да получи длъжността придворен астроном и картограф. През 1490г. той се връща в родния си град Нюрнберг. Там става инициатор на проект за създаването на глобус - задача, която получава от Нюрнбергския градски съвет през 1492 г.

Това е същата година, в която Колумб за пръв път достига Новия Свят, но този факт остава неизвестен чак до следващата година, когато великият мореплавател се връща в Европа.  Затова Америка отсъства от глобуса на Бехайм.

Картографията на глобуса разчита на по-ранни източници, например Страбон, Плиний, Птолемей и Марко Поло. Приносът на Бехайм представлява по-точно изображение на западния бряг на Африка, на базата на актуални португалски морски карти. Въпреки това, поради подценяване на обиколката на Земята, изображението на познатия свят се оказало твърде малко. Диаметърът на глобуса е 507 мм. На него не са отбелязани ширини и дължини по съвременните методи, но има екватор, меридиани, тропик и изображения със знаците на зодиака. На глобуса, разбира се, има доста грешки. Отразени са обаче рисунки на владетели, митични и реално съществуващи животни, както и подробни описания на различни места, според информацията, доставяна от европейските мореплаватели и пътешественици.

Както Колумб, Бехайм също планирал пътешествие на запад, далеч отвъд познатите острови в Атлантическия океан. Глобусът вероятно е бил предназначен да пропагандира очаквания икономически успех на такова начинание. Ето защо често се споменават места, на които могат да бъдат открити скъпоценни камъни, перли, екзотични дървета, а също и скъпи подправки като пипер, индийско орехче и канела.

В описанието  на Шри Ланка Бехайм отбелязва, че богатият крал на Цейлон притежава най-големия и най-фин рубин, познат на човечеството, и че хората му се разхождат напълно голи.

Често се споменават легендарните зверове. Твърди се, че Никобарските острови се обитават от създания с кучешки глави. Други описания на животни обаче са зоологически правилни: две големи хищни котки, биещи се в Северен Китай, змии във Виетнам, стада слонове в Магреб и водите около Нос Добра Надежда, гъмжащи с китове.

Япония е изобразена под старото й име Джипангу като най-големият остров между Азия и Европа. Наречен е „най-богатият и благороден остров на Изтока“.

Въпреки неточностите и екзотичните отклонения, проектът на Бехайм е символ на стремежа към научно познание в епохата на великите географски открития.

Днес глобусът на Мартин Бехайм, познат под името Erdapfel (Земна ябълка) се съхранява в Националния германски музей в Нюрнберг.

Глобусите в наши дни са много по-точни и отразяват всички географски обекти с голяма прецизност. Един от най-старите и признати производители на глобуси в света е немската фирма COLUMBUS, чиято колекция от детски глобуси на български език можете да видите тук.

Снимки и текст: Krokito.bg
TOP